Cookies:

Deze site gebruikt functionele cookies om de website optimaal te kunnen laten werken.

Disclaimer:

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons maar is slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Neem, als u twijfelt of vragen heeft, altijd contact met ons op.

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Privacybeleid:

Privacystatement